Sint Job Berkel-Enschot 

Tradities herleven

.....En dan gaan we naar Sint Job toe.....  


 

Al eeuwen gaan mensen op de tweede (soms de derde) zondag van mei op bedevaart naar  

Sint-Job in Enschot. Sinds 1991 heeft de Job-bedevaart zich ontwikkeld tot een intiem maar

oergezellig dorpsfeest. 


In 2024 gaan we Sint Job en de tradities is weer uitgebreid vieren, op woensdag 8 mei is de traditionele Joblezing en op  zondag 12 mei vieren we Sint Job zelf.
Data in 2024Job-avond, woensdag 8 mei, Sint Caecilia kerk (kerk open  vanaf 19.30)

Dit jaar zal de lezing worden verzorgd door dom Isaac Majoor, Abt van Abdij Koningshoeven. In het voorjaar van 2022 werd broeder Isaac benoemd als opvolger van dom Bernardus. 


Job viering zondag 12 mei (viering 10.00 uur en binnenprogramma in de kerk vanaf 13.30 uur).


Let op: wegens aanhoudende onduidelijkheid ten aanzien van het afgeven van de vergunning door Gemeente Tilburg heeft het bestuur noodgedwongen moeten besluiten voor dit jaar het buitenpleinfeest niet door te laten gaan. 

De Jobavond, Jobviering en het binnenprogramma gaan echter wel door.


Het bestuur gaat zich beraden om binnen de grenzen van mogelijkheden, kosten en verplichtingen Job toekomstbestendig in te vullen, zodat deze mooie traditie niet verloren gaat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-mailen
Map
Info