Sint Job Berkel-Enschot 

Tradities herleven

Het Job bestuur

Het begin

In 1989 was van de eens zo druk bezochte bedevaart niet veel meer over. Paul van Loon besloot samen met enkele anderen de Stichting Sint Job Berkel-Enschot op te richten. In 1991 werd de eerste officiële Sint Job-viering nieuwe stijl georganiseerd.

 

Eerste bestuur

Met Paul van Loon als voorzitter bestond het eerste bestuur uit Frits Knibbeler, Tineke Louwerse, Cees van Oorschot en op persoonlijke titel de toenmalige pastoor van de St. Caeciliaparochie Frans van Spreeuwel.

 

Het huidige bestuur bestaat uit

  • Michel Mustert (voorzitter en penningmeester)
  • Elke van Dommelen (secretaris en communicatie)
  • Manfred van Zeeland
  • Wil Pigmans

 

 

E-mailen
Map
Info